تعریف شرکت غیرفعال

شرکت غیرفعال، به شرکتی اطلاق می شود که عملاً طی یک دوره مالی مشخص به طور مثال یکسال مالی هیچ فعالیتی نداشته است و غیرفعال بودن خود را از ابتدای دوره عدم فعالیت به صورت مکتوب و به گونه ای قابل اثبات به اداره امور مالیاتی ذی ربط خود اعلام کرده است.

ممکن است یک شرکت، پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها عملاً هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد و ممکن است یک شرکت فعال به ترتیب فوق اعلام عدم فعالیت کرده باشد. در هر دو حالت، این شرکت ها غیرفعال می باشند.

نکات مهمی برای شرکت هایی که فعالیت ندارند وجود دارد که دانستن آن ها کمک می کند از بروز بسیاری مشکلات پیشگیری شود و یا درباره آن چاره ای بیندیشند. در این مقاله مهم ترین این نکات ذکر شده است.

– هیچگونه مراوده مالی به نام صاحبان شرکت ثبت نشود و گردش مالی شرکت صفر باشد .
– عدم فعالیت شرکت در بازه مشخص و به طور دقیق و به صورت کتبی و با مهر و امضا مدیر عامل شرکت به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال گردد.

– حوزه مالیاتی مربوط به شرکت را پیدا کنند و در آن تشکیل پرونده بدهند.
– دفاتر قانونی پلمپ شده به صورت کاملا سفید به سازمان امور مالیاتی تحویل شود .
– اظهار نامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به صورت سفید تنظیم شده و به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
– عدم ارائه هر یک از موارد اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به معنی کتمان فعالیت های مالی شمرده می شود و مشمول جریمه می گردد .
– هیچ گونه فاکتور خرید یا فروشی در تاریخ مقرر به نام شرکت یا صاحبان آن صادر نشده باشد .
– اگر برای شرکت تجهیزات ، ماشین الات ، ابزار و وسایل خریداری شده باشد جز سرمایه گذاری و فعالیت شرکت محسوب شده و مشمول مالیات می شود.
– در نامه کتبی که به اداره مالیات برای اعلام عدم فعالیت ارسال می شود باید مواردی مانند نام شرکت ، شماره ثبت ، کلاسه پرونده ، تاریخ عدم فعالیت قید شده و به مهر و امضا مدیرعامل شرکت هم برسد .
– کد اقتصادی شرکت باید مشخص شده باشد و این موضوع هیچ ربطی به عدم فعالیت آن ندارد. بوسیله کد اقتصادی حوزه مالیاتی مشخص می گردد و تمام اسناد باید به همان حوزه مالیاتی ارسال شود .
– مدیرعامل شرکت اعلام عدم فعالیت آن را باید در پایان سال مالی به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند .
– اعلام عدم فعالیت در هر سال باید تکرار شود و اعلام عدم فعالیت در سال جاری به معنی عدم فعالیت در سال آینده نیست.
– افراد حقوقی در روند مراحل اعلام عدم فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی تفاوتی ندارند و باید همه مراحل آن را که شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تعیین حوزه مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده و ارائه نامه کتبی عدم فعالیت می شود را رعایت کنند .
– در صورتی که قصد ندارید تحت عنوان شرکت فعالیت کنید بهتر است اقدام به انحلال شرکت کرده و انحلال آن را به صورت رسمی اعلام کنید .
-پس از ثبت شرکت، مشخصات از طریق اداره ثبت شرکتها به اداره دارایی گزارش می شود، پس باید دانست که عدم فعالیت یک شرکت هرگز به معنی عدم تشکیل پرونده مالیاتی آن نیست.

شرکت های غیر فعال
– اشخاص حقوقی جهت ثبت مراودات مالی خود نیازمند دفاتر پلمپ تجاری شامل یک جلد دفتر روزنامه، یک جلد دفتر کل می باشند. این دفاتر پس از اتمام مراحل ثبت شرکت به درخواست شرکت اداره ثبت شرکت ها پلمپ شده و سالانه به شرکت داده می شود عدم دریافت دفاتر پلمپ به صورت سالانه موجب تخصیص جریمه علی الراس می شود و امکان اخذ دفتر پس از اتمام آن در سال جاری دیگر وجود نخواهد داشت.
– در صورت عدم فعالیت، ازهرگونه خرید و فروش برای اعضا به نام شرکت خودداری شود، زیرا احتمال گزارش طرف معامله وجود دارد.
– اظهارنامه های ارزش افزوده بصورت صفر در مهلت مقرر تحویل داده شوند.
-در صورت قید آورده نقدی در اساسنامه ، باید در حساب بانکی و در اظهارنامه عملکرد نیز این موضوع منعکس شود.
– توجه داشته باشید که حتی خرید یک نرم افزار حسابداری هم فعالیت به حساب می آید و باعث می شود تا گزارش عدم فعالیت باطل شود.
– دقت کنید که بر خلاف تصورعموم، عدم فعالیت شرکت در مورد ماه ها یا سال های گذشته می باشد و به سال مالی بعد اطلاق نمی شود. بنابراین فقط می توان دوره قبلی عدم فعالیت را به دارایی گزارش کرد و مشمول شرایط شد.
– جهت اعلام عدم فعالیت باید تشکیل پرونده دارایی دهید و بدون آن عدم فعالیت معنایی ندارد .
-عدم فعالیت شرکت باید در مهلت قانونی یعنی در ۴ ماه اول سال مالی بعد اعلام شود. در غیر اینصورت شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.
-جهت عدم فعالیت شرکت تحویل دفاتر مالی پلمب و اظهارنامه الزامی است، در نتیجه همواره در تهیه دفاتر مالی در مهلت مقرر دقت کنید.
– به تاریخ همه تاریخ های خرید توجه شود زیرا خرید تجهیزات هر چند جزئی برای انجام فعالیت در سال بعد جزو فعالیتهای شرکت محسوب می شود.
– حتی در صورت عدم فعالیت اشخاص حقوقی موظف به دریافت دفاتر قانونی، تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی هستند.
– یک بار تحویل اظهارنامه عدم فعالیت برای کل دوره عدم فعالیت یک شرکت کافی نبوده و اظهارنامه عدم فعالیت هر شرکت باید هر سال به طور جداگانه به دارایی اعلام شود.
– برای تحویل اظهارنامه عدم فعالیت باید قبلا تشکیل پرونده دارایی داده شده باشد.
– اما یک توصیه غیر رسمی: اگر مدت زیادی از عدم فعالیت شرکت می گذرد بهتر است آن را منحل کنید و یک شرکت جدید ثبت کنید و گر نه در پیچ و خم اداری اثبات عدم فعالیت ممکن است شامل جریمه های قابل توجهی شوید.

در دو صورت شرکت مشمول جریمه مالیاتی می گردد:

۱- اعلام نکردن عدم فعالیت شرکت در مهلت مقرر قانونی یعنی چهار ماه اول سال مالی بعد.
۲- عدم تحویل دفاتر مالی پلمپ و اظهارنامه مالیاتی.
به این ترتیب همان طور که ثبت شرکت نیازمند طی مراحل و انجام فعالیت هایی است ، عدم فعالیت شرکت نیز شرایط و موارد خاص خود را برای اعلام دارد. پس باید حتما عدم فعالیت شرکت علی الخصوص به اداره دارایی برای مشمول نشدن جرایم مالیاتی اعلام شود. این موارد چون از موارد خاص مربوط به شرکت ها می باشد ممکن است برای افرادی انجام آن آسان نباشد به همین دلیل بهتر است در صورت عدم فعالیت شرکت ، با مشاورین نخستین ثبت مشاوره داشته باشید و از روند امور مطلع باشید تا دچار ضرر نشوید.