ثبت طرح های صنعتی همانند اختراعات و علائم تجاری دارای اثر سرزمینی است. بدین توضیح که طرح صنعتی فقط در کشور و منطقه ای مورد حمایت قرار می گیرد که حمایت از آن در کشور یا منطقه تحصیل شده است. به عبارت دیگر اگر طراح طرح صنعتی خود را در کشوری به ثبت نرساند طرح صنعتی وی در آن کشور قابل حمایت نیست. البته در کشوری که ثبت طرح لازمه حمایت از آن است.
با توجه به مراتب فوق اگر شرکتی یا بنگاهی که دارای طرح صنعتی است بخواهد محصولات و کالاهای حاوی طرح را به خارج از کشور صادر کند یا اگر شرکت قصد اعطای اجازه تولید ، فروش یا صادرات این نوع محصولات را به سایر شرکت های خارجی دارد حتماَ باید حمایت از طرح های خود را در این کشورها تامین کند تا به راحتی بتواند کالاها و محصولات حاوی طرح خود را به خارج از کشور صادر کند.
علیرغم مراتب فوق، از آنجاییکه ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور مستلزم هزینه های زیادی است از این رو صاحبان طرح صنعتی به ویژه اشخاص حقوقی باید صرفاَ کشورهایی را که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و در واقع بازارهای هدف هستند شناسایی و نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در آن ها اقدام نمایند.
با توجه به مراتب فوق شرکت ها و بنگاه هایی که دارای طرح صنعتی هستند باید نکات ذیل را برای ثبت طرح صنعتی در نظر بگیرند :
1- با توجه به کشورهایی که طراح می خواهد اجازه بهره برداری از طرح صنعتی خود را به شرکت های واقع در آن ها اعطاء کند.
2- کشورهایی که بنگاه و شرکت صاحب طرح می خواهد محصولات و کالاهای حاوی طرح را به آن جا صادر کند.
3- از آنجاییکه در خیلی از کشورها یکی از شرایط ماهوی ثبت طرح صنعتی جدید بودن آن است لذا بنگاه ها و شرکت ها باید توجه کنند که دارای حق تقدم شش ماهه هستند و چنانچه در مدت یاد شده که ابتدای آن تاریخ تقاضای کسب حمایت در کشور مبدا است، نسبت به تقاضای کسب حمایت اقدام نکنند چه بسا به لحاظ جدید نبودن طرح صنعتی نتوانند حمایت خارجی برای طرح خود را کسب نمایند.

به طور کلی 3 مسیر و راه برای اخذ حمایت خارجی از طرح صنعتی وجود دارد که به شرح ذیل است :
1- مسیر ملی
برای ثبت طرح صنعتی و کسب حمایت بین المللی برای آن، شرکت ها و بنگاه های دارای طرح می توانند به ادارات ملی ثبت طرح صنعتی کشورهای مورد نظر مراجعه کنند و اظهارنامه ثبت طرح صنعتی خود را به زبان آن کشورها تسلیم و با پرداخت هزینه های مرتبط درخواست ثبت طرح صنعتی خود را بنمایند.
2- مسیر منطقه ای
چنانچه بنگاه ها و شرکت ها بخواهند طرح صنعتی را در گروهی از کشورها که عضو معاهدات منطقه ای هستند، به ثبت برسانند می توانند با یک اظهارنامه و طی مسیری کوتاه این کار را انجام دهند و حمایت از طرح صنعتی خود را در کشورهای متعدد کسب کنند.
در این فرض، متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه و صرف کمترین هزینه و زمان ، حمایت از طرح صنعتی خود را در کشورهای متعدد کسب می کند .
3- مسیر بین المللی
متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.
اولین مسیر این است که به کشورهای مورد نظر مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط مقرره در آن کشورها طرح صنعتی خود را به ثبت برساند.
دومین مسیر برای ثبت بین المللی طرح صنعتی مسیر منطقه ای است که در این مسیر متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب مقررات سازمان های یاد شده حداقل در کشورهای عضو سامان های فوق به ثبت برساند. بدیهی است که در مقایسه با مسیر راول این مسیر کوتاه تر و دارای هزینه کمتری است.
مسیر دیگری که متقاضی می تواند نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در سطح بین المللی اقدام کند، مسیر بین المللی است. در این مسیر متقاضی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب معاهده لاهه در کشورهای عضو سند یاد شده به ثبت برساند و از امتیازات مقرره در آن برخوردار گردد.