جهت بررسی ثبت اینگونه شرکتها لازم است در ابتدا به ارائه تعریف صحیحی از فرآیند تولید بپردازیم :
هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فرآیند ساخت تغییر شکل دهد و به یک کالای ساخته شده تبدیل شود این فرایند را در اصطلاح تولید می نامند یا بنا بر تعریف دیگری از علم اقتصاد تولید یا فرآوری ، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. بنابراین فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد .
بنابر تعاریف ارائه شده تا حدودی در رابطه با فعالیت واحدهای تولیدی اطلاع کسب نمودید، این نوع شرکت به شرکتی اطلاق می شود که به کار تولیدی اختصاص داشته باشد و موضوع فعالیت ان تولید کالا باشد و در بند 2 اساسنامه این نوع شرکت ها فعالیت تولیدی درج می گردد.
ثبت شرکت های تولیدی مانند بسیاری از شرکت ها هم در قالب تولیدی سهامی خاص و هم در قالب مسئولیت محدود در ادراه ثبت شرکت ها انجام می شود .
و دارای مراحلی مشابه به سایر شرکت ها می باشد با این تفاوت که این قبیل شرکت ها با توجه به نوع کالای تولیدی ، نیاز به اخذ مجوز از سازمان هایی نظیر سازمان صنایع و معادن ، بهداشت و دیگر سازمان ها دارند .

مراحل ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص
1-حداقل 3 نفر عضو هیات مدیره به همراه دو نفر بازرس اصلی و علی البدل
2-سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می با شد
3- واریز 5 در صد سرمایه اولیه شرکت و ارئه گواهی بانکی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی سها می خاص
1-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و بازرسین
2-اخذ و ارائه گواهی عدم سو پیشینه
3- امضا ء اقرار نامه مدیران
4- بعد از تایید نهایی ثبت شرکت 3 الی 4 روز دریافت تایید نام
5-امضا کلیه اوراق توسط اعضا هیئت مدیره و سها مداران
6-ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
7-تایید مدارک تو سط کار شنا س ادراه ثبت شرکت ها و صدور اگهی تاسیس
8-ثبت نام روز نامه رسمی طی 15 الی 20 روزکاری

مراحل ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود
1-حداقل دو نفر شریک بالا ی18 سال
2-سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال می با شد
3-اقرار مدیر عا مل مبنی بر دریافت کل سرمایه

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود
1-مدارک شنا سایی کلیه هیئت مدیره و سهامداران
2-ارائه گواهی عدم سو پیشینه
3-امضا اقرار نامه تو سط سها مدارن
4-تهیه مجوز های تولیدی
5-ثبت ساما نه ی شرکت
6-بعد از تایید نهایی ثبت شرکت با گذشت 3 الی 4 روز دریافت تایید نام شرکت
7-امضا ء کلیه اوراق توسط اعضا هیئت مدیره و سهامدارن
8-ارسال مدارک به ادراه ثبت شرکت ها
9-تایید مدارک توسط کارشناس ادراه ثبت شرکت ها و صدور اگهی تاسیس
10-ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت 15 الی 20 روز کاری